logo plastic

 • septikSeptik 2000L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni viiele inimesele.
  Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.
  Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri.
  Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja.
  Toote kasutamiseks tuleb taodelda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

  Puhasti koosneb:

  1. Kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest.
  2. Imbtunnelist, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse.
  3. Tuulutuspüstikus, mis asub imbtunneli lõpus
  4. Filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

  > KASUTUSJUHEND

  > SERTIFIKAAT

  > JOONISED

 • septikSeptik 2500L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni kuulele inimesele.
  Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.
  Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri.
  Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja.
  Toote kasutamiseks tuleb taodelda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

  Puhasti koosneb:

  1. Kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest.
  2. Imbtunnelist, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse.
  3. Tuulutuspüstikus, mis asub imbtunneli lõpus
  4. Filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

  > KASUTUSJUHEND

  > SERTIFIKAAT

  > JOONISED

 • septikSeptik 3000L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmele inimesele.
  Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.
  Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri.
  Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja.
  Toote kasutamiseks tuleb taodelda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

  Puhasti koosneb:

  1. Kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest.
  2. Imbtunnelist, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse.
  3. Tuulutuspüstikus, mis asub imbtunneli lõpus
  4. Filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

  > KASUTUSJUHEND

  > SERTIFIKAAT

  > JOONISED

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2018 soodne.net